Kolaysat Kullanım Koşulları

KOLAYSAT E-TİCARET İNTERNET VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş

(Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu ‘Site Kullanım Şartlarını dikkatlice okuyunuz.)

Bu web sitesini kullanan kişiler aşağıdaki şartları peşinen kabul etmiş sayılır:

Kolaysat.com’daki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (bundan sonra ‘Site’ olarak anılacaktır.) www.kolaysat.com adresindeki KOLAYSAT E-TİCARET İNTERNET VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş (Bundan sonra “KOLAYSAT” olarak anılacak)’nin malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (Bundan böyle ‘Kullanıcı’ olarak anılacaktır.) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanarak, aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul ve beyan etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler doğurur ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ve taahhüt ederler.

1. Sorumluluklar

     1.1. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanunlara aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik içerikler, kişilik haklarına aykırı davranan, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, bu kullanıcı hakkında yasal süreç başlatma hakkına sahip olup; bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

     1.2. KOLAYSAT, Kullanıcı’yı sözleşme konusu hizmetlerden, (teknik arızalar vb. mücbir sebepler dışında) yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

     1.3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

     1.4. Sitede bulunan Kullanıcıların birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

     1.5. KOLAYSAT, sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

2. Fikri Mülkiyet Hakları

      2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları KOLAYSAT E-TİCARET İNTERNET VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş’ye ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

      2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. Gizli Bilgi

      3.1. KOLAYSAT, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

      3.2. Kullanıcı ilan yayınlamak ile sınırlı olmak kaydıyla Site sahibi olan KOLAYSAT E-TİCARET İNTERNET VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş’nin kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. KOLAYSAT, bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

      3.3. “Gizli Bilgiler”, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme

İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Şirket tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

5. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, kendisinden istenilen bilgileri doğru, eksiksiz ve güncel bir şekilde vermek; adres değişikliği olması halinde güncellemekle sorumludur. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden KOLAYSAT E-TİCARET İNTERNET VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş sorumlu tutulamaz.

6. Sitede Yayınlanması/Tanıtılması/İlan Edilmesi Yasak Ürünler

Değerli kullanıcılarımız Kolaysat olarak, devletsel hukuk kurallarının izin vermediği, uluslararası hukuk kanunları, mevzuat veya yönetmelik şartlarına aykırı herhangi bir ürünün satışını veya yayınlanmasına izin vermemekteyiz. Lütfen kendiniz ve diğer kullanıcıların güvenli bir alışveriş deneyimi yaşaması için bu kuralları dikkate alın. 

Kolaysat Yasaklı Ürünler Listesi:

- Silahlar ve ilgili eşyalar

- Tütün ürünleri

- Canlı hayvanlar 

- Eşyaları net olarak göstermeyen fotoğraflar

- Piyasadan geri çekilmiş ürünler

- Reklamlar

- İç çamaşırı, mayo gibi hijyen riski olan ürünler ile cinsellik çağrışımı yapan kıyafetler ve tahrik edici içerikler

- Diğer markaları veya telif haklarını ihlal eden ürünler

- Kolay bozulan (gıda gibi) ürünler

- Kan, vücut sıvıları veya vücut parçaları

- Hırsızlık ürünleri

- Diğer bir web sitesi, uygulama veya ticari kuruluşa referans veren fotoğraf ya da metinler

- Hatalı veya düşük kaliteli ürünler

- Alkollü içecekler

- Bebek mamaları

- Polis, asker ve diğer güvenlik güçlerinin rozetleri, kimlik kartları ve üniformaları

- Kullanılmış kozmetik ürünleri

- Reçeteli ilaçlar, gözlükler, lensler ve işitme cihazları vb. medikal ürünler

- İyi niyet, kanun veya hukuksal sınırlamaların ihlali

- Devlet ve kurumlar tarafından “ücretsizdir“ olarak dağıtılan / verilen ürünler

- Gerçekçi bir fiyata sahip olmayan ürünler

- Silahlar ve ilgili eşyalar (ateşli silah parçaları ve havalı tüfekler, cephane, ateşli silahlar, saçma, dövüş sporu silahları, göz yaşartıcı sprey, şok tabancası, sustalı çakı vb.)

- Çalıntı ürünler

- Doldurulmuş hayvanlar

- Borsa senedi veya tahviller

- Sahte kâğıt para, madeni para veya pul

- Sahte ürünler

- El konulmuş ürünler

- İkinci el oto koltukları

- Kanuna aykırı faaliyetleri teşvik eden veya kolaylaştıran ürünler

- Piyango biletleri ve slot makineleri

- Müstehcen ve her çeşit pornografik malzeme

- Çıplaklık sergileyen fotoğraf veya görseller

- Elektronik gözetleme sistemleri 

- Devletle ilgili kimlik kartları ve lisanslar

- Uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili araç-gereçler, vitaminler, yasadışı ilaçlar veya protein takviyeleri

- Kanuna aykırı bütün hizmet ve ürünler

- Zararlı maddeler, böcek ilaçları

- Havai fişek, tahribat oluşturucu ürünler ve patlayıcılar

- Kimlik belgeleri, kişisel mali kayıtlar ve kişisel bilgiler (posta listeleri de dahil) 

7. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

8. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

9. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

KOLAYSAT, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

10. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, KOLAYSAT’ın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

11. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın yazılı-basılı-dijital tüm defter, kayıt, belgeler, yazışmalar ile bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları vb. olmak üzere; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

12. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.